Automatyka domowa


Dlaczego inteligentny budynek Ampio?

Ampio to magistralny system inteligentnej automatyki budynku o strukturze logiki (inteligencji) rozproszonej. W przeciwieństwie do systemów scentralizowanych, za logikę systemu odpowiadają tu wszystkie moduły systemu, a nie jednostka centralna zwykle oparta na jakimś systemie operacyjnym. W Ampio każdy moduł (przekaźnik, ściemniacz, czujnik, moduł wejść, panel itp.) jest samodzielnie działającą jednostką, zdolną wysłać informacje do innych modułów, przyjąć informacje z innych modułów, przeanalizować je i wykonać odpowiednio zaprogramowane czynności. W konkurencyjnych systemach scentralizowanych za logikę odpowiada centrala, która w razie awarii lub zawieszenia się jej systemu operacyjnego unieruchomi nam całą logikę systemu. W Ampio utracenie logiki jest prawie niemożliwe, ponieważ ewentualna awaria jakiegoś modułu unieruchomi co najwyżej obwód za który owy moduł odpowiada, bądź tylko część logiki która jest zaprogramowana w danym mdule

Duża funkcjonalność wyłączników ściennych

W Ampio zwykły wyłącznik ścienny zyskuje dużo większą funkcjonalność poprzez programowanie jego zachowania. Jeden klik może nam zapalić główne oświetlenie, podwójne przyciśnięcie rozjaśni kinkiet na ścianie, potrójne spowoduje otwarcie lub zamknięcie rolety a przytrzymanie przycisku na pół sekundy wygasi nam całe oświetlenie w pokoju. To powoduje że w pomieszczeniu gdzie mamy więcej obwodów świetlnych i rolet nie potrzebujemy całego szeregu wyłączników. Jeden wyłącznik z powodzeniem załatwi nam wygodną obsługę tylu obwodów co cztery wyłączniki bez zastosowania automatyki Ampio.

Szeroki wybór modułów Ampio
W Ampio do wyboru mamy praktycznie wszystkie rodzaje potrzebnych w automatyce budynku modułów. Posiadamy wielokanałowe moduły przekaźnikowe, ściemniacze, moduły wejść cyfrowych, analogowych, sterowników LED, LED RGB, detektorów faz, modułów roletowych, po moduły integracyjne. Moduły te dzielą się na moduły w obudowie na szynę DIN (zwykle wielokanałowe stosowane w rozdzielni), po moduły dopuszkowe (małe moduły mieszczące się w puszcze pod wyłącznikiem).

Producent systemu Ampio produkuje również własne żarówki które posiadają własny sterownik. Żarówki te cechują się wysoką sprawnością, wydłużoną żywotnością i nie potrzebują żadnych ściemniaczy czy przekaźników do sterowania. Wystarczy podłączyć na jednym trój-żyłowym przewodzie np. 16 żarówek, a każdą z tych żarówek możemy niezależnie ściemniać, rozjaśniać, włączać i wyłączać. Mikroprocesor umieszczony we wnętrzu żarówki nie tylko pełni rolę sterownika tej żarówki, ale również stabilizatora diod LED nie dopuszczając do przegrzania a w efekcie do uszkodzenia żarówki. Warto przypomnieć, że zwykłe żarówki produkowane przez większość dużych firm na świecie, są celowo „przewatowywane” żeby skrócić okres żywotności żarówki i zapewnić sobie większy zbyt. W Ampio praktyki te nie są stosowane, a cena żarówki cyfrowej wcale nie jest wyższa od innych firmowych żarówek dających możliwości ściemniania ich